Pieņemšanas kārtība

 

Metāllūžņi tiek iepirkti tikai un vienīgi saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 "Melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanas un realizācijas kārtība".

Fiziskām personām, kuras nodod metāllūžņus SIA ATITA laukumos, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokumentspase vai LR izdota autovadītāja apliecība. Lūdzam laikus sagatavot arī bankas konta rekvizītus. Melnie un krāsainie metāllūžņi no fiziskām personām visos SIA ATITA pieņemšanas laukumos tiek iepirkti saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu, arī aktu par lūžņu izcelsmi. Aktus paraksta klients un metāllūžņu iepirkšanas laukuma pilnvarotais pārstāvis.

Apmaksas noteikumi

Apmaksas summa par metāllūžņiem tiek aprēķināta, ņemot vērā lūžņu svaru, kategoriju un kvalitāti, arī konkrētajā laika posmā noteiktās iepirkuma cenas. Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 960 apmaksa tiek veikta eiros, summu ieskaitot klienta norēķinu kontā.

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtībā ienākumiem no metāllūžņu pārdošanas nosaka 2011. gada 22. septembra grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Bezmaksas auto piekabes noma pieejama saskaņā ar auto piekabes patapinājuma līgumu.